Tip1

Zolang U de BP PLUS Privétankpas in Uw bezit heeft, is er een overeenkomst tussen U en Pinknotes.

Om de overeenkomst te beëindigen dient U de kaart voorzien van een kort begeleidend schrijven doorgeknipt op te sturen naar:

Pinknotes
Escudostraat 6D 
2991 XV Barendrecht

Na ontvangst van de BP PLUS Privétankpas zullen wij de ontvangst en beëindiging van de overeenkomst bevestigen naar Uw e-mailadres dat bij ons als laatste bekend is. Tip: Meldt Uw verzending van de BP PLUS Privétankpas per e-mail aan ons kantoor opdat wij in de gaten kunnen houden of de kaart via TNT Post in onze postbus is bezorgd. Indien binnen 3 werkdagen de BP PLUS Privétankpas niet werd bezorgd dan ontvangt U van ons een e-mail van dit manco.

BP PLUS Privétankpas gestolen of verloren?
Indien U besluit de overeenkomst te willen beëindigen nadat Uw BP PLUS Privétankpas is gestolen of verloren, dan wordt de overeenkomst pas beëindigd na ontvangst op ons kantoor(adres zie boven) van Uw schrijven met het verzoek tot beëindiging overeenkomst en welk wordt vergezeld van een kopie door de Politie opgesteld en ondertekend proces verbaal inzake verlies/diefstal van de BP PLUS Privétankpas. Zonder het proces verbaal gaan wij er vanuit dat U de kaart nog steeds in Uw bezit heeft en kan de overeenkomst niet worden beëindigd.

Heeft U nog vragen neem dan contact op met ons kantoor: telefoon 010 483 02 98

Tip1

Kan ik de aanvraag van een BP PLUS Privétankpas ook anders dan via de website doen?
Nee, want wij hebben een e-mailadres nodig via welke we de correspondentie laten verlopen. U ontvangt een bevestigingslink ter controle van het juiste e-mailadres per e-mail. Ook de facturatie wordt per e-mail gezonden. Dit ter besparing van de kosten en voor U een groter voordeel. Indien U zelf geen e-mailadres hebt, dan zou bijvoorbeeld via een e-mailadres van een familielid of andere bekende de correspondentie kunnen laten verlopen.


Wanneer zie ik de korting die ik zou moeten ontvangen?
U rekent de pompprijs met de BP PLUS Privétankpas af bij het tankstation en via onze per e-mail verzonden factuur ziet U het werkelijk af te rekenen bedrag.

De afgerekende pompprijs is gelijk aan de prijs die ik via Pinknotes moest betalen. Hoe kan dit?
Het tankstation verleende al meer korting dan dat er afgesproken is met Uw organisatie, derhalve werd de lagere pompprijs aan U doorbelast. U hebt dus al een heel scherpe prijs betaald voor de brandstof. Het gemak is ook dat U overal in Nederland bij elk BP tankstation met de kaart kunt afrekenen, wetende dat U een lage prijs betaalt.

Wanneer wordt de getankte brandstof bij mij in rekening gebracht?
Alle getankte brandstofkosten wordt in tankdata op de woensdagmorgen verzameld door Pinknotes bij BP Europa SE - BP Nederland en zonder opslag omgezet in een factuur en incasso-opdracht. Op de donderdag erna wordt het bedrag van Uw bankrekening afgeschreven.

Hoe lang duurt het voordat ik de BP PLUS Privétankpas ontvang?
De dag van ontvangst van Uw getekende overeenkomst (met bijlagen) wordt de BP PLUS Privétankpas aangevraagd bij BP Europa SE - BP Nederland Deze moet worden aangemaakt in het buitenland en worden gezonden naar Pinknotes. Daarna wordt de kaart gezonden naar Uw huisadres. Meestal (met uitzondering van perioden met feestdagen) zijn hier 10 tot 14 werkdagen mee gemoeid.

Waarom moet ik de ontvangst van mijn BP PLUS Privétankpas via de website bevestigen?
De aanvrager van een BP PLUS Privétankpas heeft op het e-mailadres een gebruikersnaam en wachtwoord ontvangen. Alleen diegene die met de juiste gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord heeft ingelogd, kan de kaart bevestigen. Ter bescherming van U en ons verzenden wij geen pincode naar een huisadres als deze niet op de juiste wijze als ontvangst is bevestigd.

Ik heb de BP PLUS Privétankpas ontvangen en heb deze als ontvangst bevestigd, maar ontvang geen pincode. Hoe kan dat?
Binnen twee werkdagen na bevestiging van de ontvangst wordt aan U de pincode toegezonden. TNT Post zal meestal binnen 3 werkdagen de pincode bezorgen. Mocht dit niet het geval zijn dan dient U direct contact op te nemen met Pinknotes.

Kan ik een tweede BP PLUS Privétankpas aanvragen voor gebruik in een andere auto van het gezin?
Nee, wij hebben met Uw organisatie afgesproken dat slechts één kaart per werknemer/persoon zal worden verstrekt. De kaart kan echter wel voor meerdere brandstoffen en/of voertuigen gebruikt worden.

Kan ik ongelimiteerd de BP PLUS Privétankpas gebruiken?
Nee, de kaart is gelimiteerd in het dagelijks en wekelijks gebruik. Deze limiet is afgestemd op een normaal gebruik per consument. Bij overschrijding van de limiet zal de kaart automatisch worden geblokkeerd voor gebruik. Dit ter bescherming van U indien U ongemerkt de kaart zou verliezen en derden misbruik zouden willen maken.

terug naar overzicht


   
 
 
achternaam* onjuiste invoer

tussenvoegsel onjuiste invoer

voorletters* onjuiste invoer
geboortedatum - dd/mm/jjjj* onjuiste invoer
e-mailadres* onjuiste invoer
bedrijf/organisatie* onjuiste invoer
personeelsnummer* onjuiste invoer
straat en huisnummer* onjuiste invoer
postcode* onjuiste invoer
woonplaats* onjuiste invoer
telefoon vast* onjuiste invoer
telefoon mobiel* onjuiste invoer
banknaam* Invalid Input
bankrekening nr.* onjuiste invoer
ten name van* onjuiste invoer


 

PersoonlijkeGegevens telefoon Pinknotes mailto:info@pinknotes.nl

MeerWeten PinkNotes3 telefoonnr Pinknotes contact met Pinknotes

Footer Pinknotes - Belasting- en administratiekantoor webdesign bureau vanStijl telefoon